lakiernia

PROSZKOWA

flaga flaga

CHROSTOWSKI

+48 604 265 579

Adres: 74-404 Cychry ul. Kostrzyńska 1

NIP: PL5971288288

Jak przygotować materiał do malowania proszkowego?Metoda malowania proszkowego pozwala na uzyskanie jednorodnej, gładkiej warstwy o jednakowej grubości, niezależnie od kształtu przedmiotu. W dodatku nanoszona warstwa może być bardzo cienka. Tak dobre efekty wymagają jednak właściwego przygotowania powierzchni malowanego przedmiotu. Podobnie jak przy innych metodach ważne jest dokładne wykończenie elementu, który ma być malowany.

W przypadku malowania proszkowego istnieje możliwość uzyskiwania bardzo cienkich warstw farby. W związki z tym duża precyzyjna obróbka ma jeszcze większe znacznie. Rodzaj przygotowania do malowania, jaki będzie zastosowany w konkretnym przypadku, zależy od właściwości malowanego przedmiotu i efektu, który ma być uzyskany.

Obróbka chemiczna

Powierzchnia elementów, które mają być malowane, musi być odtłuszczona. Najczęściej proces ten jest wykonywany przez natryskiwanie lub kąpiel w specjalnie przygotowanej substancji. Przedmioty przeznaczone do malowania mogą być poddane tzw. fosforanowaniu przy użyciu związków żelazowych bądź cynkowych. W przypadku fosforanowania cynkowego element zyskuje lepszą odporność na korozję, jednak fosforanowanie żelazowe jest szybsze i tańsze. Stosuje się również chromianowanie albo pokrywanie powłoką zawierającą polimery.

Obróbka strumieniowo-ścierna

Dość często przy przygotowaniu materiałów do malowania proszkowego korzysta się z możliwości, jakie daje obróbka strumieniowo-ścierna, czyli tzw. piaskowanie. Metoda ta jest szczególnie chętnie używana przy oczyszczaniu elementów, które były już wcześniej malowane, są silnie zanieczyszczone lub zardzewiałe. Piaskowanie polega na kierowaniu strumienia ścierniwa składającego się z odpowiednio przygotowanych drobinek o wystandaryzowanej wielkości wraz ze strumieniem cieczy lub powietrza.

Nanoszenie powłok specjalnych

Malowanie proszkowe jest możliwe również w przypadku elementów zabezpieczonych przed korozją warstwą cynku. Procesowi malowania proszkowego można poddawać zarówno powłoki nakładane galwanicznie, jak i zanurzeniowo. W obu przypadkach proces przygotowania do malowania musi jednak uwzględniać parametry powłoki.


Wróć do bloga